Wednesday, April 4, 2012PANTUN RABU

Batang betik olak huma, 
Batang pisang jangan  dibakar; 
Orang berpolitik awak sama,
Orang kenyang awak lapar.

Getah ipoh di batang jati, 
Raksa sebejana bahagi dua;
Patah tumbuh hilang berganti,
Pusaka bangsa tergadai jua. 

No comments: