Thursday, April 12, 2012


MAKSUD DARI AL QURAN DAN ALK HADIS

                 SYA'IR YANG SESAT

Mahukah, Aku (Allah) khabarkan kepada kamu (Muhammad s.a.w.), kepada siapa syaitan - syaitan itu seklalu turun?
Yang mendengar bersungguh - sungguh (apa yang edisampaikan syaitan - syaitan itu), sedangkan kebanyakan beritanya adsalah dusta.
Dan para penyair (munafik,kafir dan khayal), digturut oleh orang - orang golongan sesat - tidak berketentuan hala tuju.
Tidakkah mereka melihat, bahawa, mereka (para penyair) merayau - rayau dengan tidak berketentuan hala tuju dalam tiap - tiap lembah (khayar dan angan - angan kosong)?
Dan mereka perkatakan sesuatu yang mereka tiudak melakukannya (para penyair demikian lakunya, tetapi Nabi Muhammad s.a.w.) tidak begitu.*
 - asy syu'ra:221 - 226

* Pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. terlalu ramai penyaiar yang menyebelahi orang kafir Qurisy, Yahudi  dan Kristian. Mereka mjenggunakan sastera - syair - untuk melemah dan melumpukan kerasulan dan perjuangan Nabi MUhammad s.a.w.

                       PENGARUH SYAITAN

Sesungguhnya syaitan (sama ada syaitan original atau manusia jadi syaitan), hanya dengan bermaksud hendak menjatuhkan kebencian dan permusuhan di kalkangan kalian dalam (minum) arak dan (brmain) judi.

                            HALAL PERZINAAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memberi peringatan:

(Pada satu masa di muka) nanti akan ada beberapa orang dari umatku (termasuk kerajaan yang dipimpin oleh orang - orang Islam)* yang menghalalkan perzinaan, sutera, arak dan muzik (khayal dan maksiat).
- Perawi: Imam Bukhari.

* Di negara kita, Malaysia, telah dan sedang berlaku apa yang disabdakan oleh Rasul Allah, Muhammad
   s,.a.w. itu

No comments: