Wednesday, April 18, 2012
KULLITAH AL QURAN DAN AL HADIS

                                      BERDOA


... pohon - bedoa (hai Muhammad s.a.w.): " Ya Tuhanku! Masukkanlah aku ke dalam urusan agama - Islam - ku dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkan aku daripadanya dengan cara keluar yang benara dan mulia; dan kurniakanlah kepadaku dari sisiMu  keterangan dan kekuasa yang menolong aku."
Dan katakan: " Telah datang kebenaran (Islam dan Quran) dan lenyap (tersingkir) perkara yang salah (kufur, syirik dan munafik); sesungguhnya, yang salah itu sememangnya perkara yang tetap lenyap - hilang.
Dan Kami (Allah) turunkan dengan beransur - ansur al Quran itu ayat - ayat suci yang menjadi ubat - penawar - dan rahmat bagi orang - orang yang beriman kepadaNya; dan (sebaliknya) al Quran tidak menambahkan orang - orang yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua.
Dan apabila Kami (Allah) mengurniakan nikmat kemada manusia, berpalinglah dia serta menjauhkan diri dari bersyukur kepada Allah); dan apa bila dia didera kesusahan, (maka) jadilah dia beputus asa. 
- al Israa:80 - 83.                     PENYAKIT DAN UBAT


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

Sesunguhnya, Allah yang menurunkan penyakit dan ubat, ada Ia (Allah) mengadakan tiap - tiap penyakit suatu ubat, oleh itu berubatlah dan jangan berubat dengan mengunakan barang haram ( seperti arak, meminta tooong kepda syaitan, jin dan lain). 
- Perawi: Abu Daud.

No comments: