Tuesday, April 24, 2012

HUKUM

Dalam Quran, sesiapa yang menuduh atau apa apa cara terhadap seseorang melakukan zina, tetapi tidak ada empat saksi, maka, dia dikenakan hukumam 80 sebatan, iaitu 20% kurang dari kesalahan berzina.
Orang yang mrenuduh seseorang melilwat tanpa saksi dan bukti yang sah, maka, dia patut dihukum lebih 80 sebat, atau dibunuh igtu pertimbangan para ulama.
Saya yakin orang demikian tidak tempatnya di syurga. Muktamad di syurga. Allah tidak ampun kerana yang kena tuduh dan kena malu tidak mengampunya.
Minta mana - mana mufti memberi fatwa.

No comments: