Saturday, April 21, 2012
KULLIAH AL QURAN DAN AL HADISNAFKAH

... apa sahaja pun yang kalian nafkahkan, (pada jalan Allah, seperti derma kepada perjuangan keraana agama Islam dan menegakkan negara Islam, termasuk menanggung keluarga dan sebagainya, maka, Allah akan menggantikannya. 
- As Saba:39


                     SABAR

Hanya orang - orang yang bersabar* - terus bekerja atau berjuang dan tawakal kepada Allah - yang dipenuhkan pahala mereka tanpa hisab (hitungan). 
- Az Zumar: 10.                         

* Sabar, tidak seperti yang diajarkian oleh guru - guru agama di kampung - kampung, pada zaman silam, orang putih datang menjajah, jangan tentang, sabar. Orang rebut harta orang lain, sabar, orang hina bangsa kita, sabar.
Sabar, bererti kita tetap teguh sebagai manusia yang sempurna dijadikan Allah, terus bekerja, berjuang dan sebagainya dengan berrawakal atau menyerah diri kepada Allah.                        ZALAIN


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

Tidaik ada pelindung bagi orang - orang zalim dan tidak ada pula penolong.*
 - Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslim

* Maksud: Allah murka kepada orang zalim, Allah tidak menoolong mereka dan Allah tidak ada dalam Quran , walau satu ayat, yang Allah memerintah menolong orang yang zalim.

No comments: