Sunday, April 22, 2012
KULLIAYAH AL QURAN DAN AL HADIS


                      HIKMAH

Dianugrahkan Allah 'hikmah - ilmu penetahuan - (lefahaman mendalam tengang ajaran - ajaran Allah dlaam Quran) kepada sewsiapa yang Dia (Allah) kehendaki. Dan sesiapa dianugerah hikmah (ilmu pengetahuan) itu , dia benar - benar telah dikurniakan dengan kurniaan yanhg banyak. Dan hanya orang  - orang yang bijaksana (intekektual) yang dapat memahami (firman Allah). 
- al Baqarah:269 


               IBADAT DITOLAK


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

Sesiapa yang mengadakan model baru (tokok tambah bacaan dan amalan) dalam masalah agamaKu (Islam) yang tidak termasuk agamaku (tidakk berdasarkan dalil dalam Quran), maka cara ibadah itu ditolak (tidak diterima Allah). 
- Perawi: Imam Bukhgari dan Imam Muslim.

No comments: