Saturday, April 7, 2012

 
 
 
                                              LELAKI ISLAM BERMORAL

1 - Kenal diri sendiri, seiapa saya, rakyat negara mana saya, saya beragama Islam, saya tidak menolak dan mengenaipoak hukum - hukum Allah dalam Quran.
2 - Beribadat kepada Allah, terutama tidak abaikan sembahyang wajib.
3 - Berpakaian menurut keadaan: Cara pakain di padang senaman, cara berpakain di masjid, cara
     berpakaian di khalkayak dan penajat, rasa bodoh atau jahil m...emakai pakaian ada iklan perniagaan
     orang lain, keran awak jadi alat orang lain utung'.
*Lelaki henhdaklah berpakaian smat di khaklak ramai dan penajabat.
4 - Tidak terikut - ikut tanpa fahaman akan sesuatu ajakan, organisasi, parti politik dan sebagainya.
5 - Hormati semua manusia dan beradap atau bebudi poekerti kepada mereka.
5 - Sebelum bercakap, berfikir lebeih dahulu.
6 - Tidak lekas terpengaruh dengan wanita cantik. Melaihat wanita mestiklah seperti meloihat sarang
     burung atas pokok, barujkah sarang itu, adakah burung di dalam, telah lamakah sarang itu, adakah
     ular atau apa - apa di dalamnya.
7 - Bergaull dalam masyarakat sebagai seorang bijaksana.
8 - Sentiasa belajar dari kesaklahan diri sendiri dan mngejar kemajuan diri pada hari - hari di muka.
9 - Hormati jiran tetangga.
10 - Hormat dan kasih kepda ibu bapa.

No comments: