Friday, April 6, 2012


SYAIR JUMAAT

                        SULTAN BESTARI

Seri peduka Sultan Bestari,
 Setelah ia sudah beristeri,
 Beberapa bulan beberapa ahari, 
Hamillah puteri permaisuri.

Demi ditentang duli mahkota, 
Mangkinlah hatinya bertambah cinta, 
Laksana mendapat bukit permata, 
Menentang isterinya hamil serta.

Beberapa lamanya di dalam kerajaan, 
Senetiasa ia bersuka - sukaan, 
Datanglah masa beroleh kedukaan, 
Baginda meninggalkan takahta kerajaan.

Datanglah kepada suatu masa, 
Meklayanglah unggas dari angkasa,
Ungga garoda burung perkasa,
Menjadinegeri rosak binasa.

Datang menyambar suaranya bahna,
 Gemparlkah sekalian mulia dan hina, 
Seisi negerigundah gulana,
 Membawa diri barang ke mana.

Dua laki isteri baaginda berjalan, 
Tiada membawa teman dan taolan, 
Berjalan dengan kesgul - kasgulan, 
Jalan terang disinari bulan.*


                                                        *Syair Melayu lama - Bidasari lahir.

No comments: