Tuesday, April 17, 2012


   Berita dalam 'Sinar Harian, pada hari ini.


SIMPATI DENGAN IMAM HOSLAM HUSIN

Harga sepasang selipar, murah. Harga sebelah slipar, lagi murah atau tidak laku - tidak ada orang yang mahu beli, kerana semua orang ada sepasang kaki dan tidak sebelah kaki.
Keputusan Mahkamah Persekutuan di sini hari ini mengekalkan hukuman penjara setahun terhadap bekas imam Hoslan Husin, yang didapati bersalah menghina mahkamah dengan membaling kasut ke arah panel Hakim Mahkamah Persekutuan.
Panel lima hakim, yang dipengerusikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Richard Malanjum, sebulat suara menolak permohonan Hoslan untuk mendapatkan semakan semula keputusan panel hakim Mahkamah Persekutuan sebelum ini, yang mendapatinya bersalah dan menjatuhi hukuman penjara satu tahun.
Perbuatan bekas imam Hoslan Husin, membaling kasut ke arah penal hakim, sama ada di segi adat istiada orang Melayu, mahupun dalam bidang agama Islam, perbuatan Imam Hoslan itu adalah salah.
Orang Islam yang sempurna Islamnya, tidak sahaja melakukan amal ibadat, tetapi, dia mestilah ada amanah pada dirinya, iaitu amanah menjaga daya diri dan ataun perangai dan mestilah berakhlak mulia.
Perbuatan baling kasut, ada lima kesalahan, di segi Islam, iaitu:
1 - Melakukan kbiadaban dalam mahkamah
2 - Tidak menghormati orang - orang yang berpelajaran tinggi,
3 - Tidak bersoipan atau tiak beradab mulia
5 - Mendedahkan diri kepada orang ramai, kerana diri tidak sabar.
Sebagai penulis lama, semenjak 1950, sama ada dengan tulisan, mahupun dengan ucapan pada waktu mengjar ddalam darjah dan depan khalayak, bahawa Islam tidak menilai sesorang itu kerana ibadatnya sahaja, tetapi, menilai pada: Kenal diri dan yakin diri, Iman kepada Allah, ihsan dalam beribadat kepada Allah dan kepda orang lain, Aamanah dan akhlak mulia.
Sebagai orang Melayu yang menjaga adat dan sebagai orang Islam yang menjagia adab atau akhlak mulia, maka, saya menyanjung tinggi akan hakim mahkamah yang telah menjatuhkan hukum sedemikian kepada yang bersalah itu.
Saya menilia sebagai orang bukan hakim, sepatutnya perbuatan begitu dihukum lima tahun penjara, iaitu setimpal dengan lima kesalaha yang saya utarakan di atas.
Walau bagaimana pun saya bersimjpati kepad imam Hoslan Husin kerana terpaksa brada dalam penjara dan brpuisah dengan keluarga. Percaya, kita berlajar ilmu pengetahuan agama Islam; segala yang berlaku ada hikmagtnya. Wallahu A'slam.

No comments: