Monday, April 9, 2012
MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADIS

               ORANG FASIK

Hai orang - orang yang beriman, jika datang kepada kalian seoran gyang fasik* membawa sesuatu berita, maka selidiki (untuk menentukan kebenarannya, supaya kalian tidak menimpakan sesautu dengan perkara yang tidak dingini - dengan sebab kajahilan kalian, hingga menjadikan kalian menyesal akan apa yang kalian terlah lakukan.
 - al Hujuraat:6

*  Orang fasik, ialah orang yang memburuk - burukkan orang lain, masyarakat, organisasi dan sebagainya. Dalam surat khabar, radio, tv, facebook dan lain pasa masa ini banayak suara dan tulisan orang fasik. Orang fasik berkeadaanb jauh dari Allah, mentang hukum Allah, membentgi dan menentang apa sahaja orang lain pada jalan Allah.


                      TIADA KAFFARAH

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

Adal lima (5) perkara yang tiada kaffarahnya, iaitu: 1- Syirik (menyengutukanh Allah), 2 - Membunyh manusia tanpa salah, 3 - Menjuduh orang Islam - mukmin (melakukan kejahatan), 4 - Lari dari peperangan sabil (atau menentang orang menjalankan amalan pada jalan Allah), 5 - Sumpah kerana hendak menguasai harta orang lain tanpa hak. 
- Perawi: Abu Hurairan dan Ahmad.

No comments: