Tuesday, April 17, 2012
KULLIAH AL QURAN DAN AL HADIS

                      JEREBU

Semasa langit membawa asap kemarau yang jelas (yang menyebabkan manusia sangsara).
Yang menimpa umat manusia (diebabkan sebilangan mereka menderhaka kepada Allah. Dan mereka berkata): Ini adalah azab yang sungguh menyakitkan."
(Mereka berkata dengan merayu): "Ya Tuhan kami, hapuskan azab ini dari kami, sesungguhnya kami akan beriman."
 - Ad dukhaan (jerebu):10 - 12


                      MAKHLUK BERNYAWA


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. melarang:

Jangan kaliana menjadikan sesuatu makhluk yang bernyawa sebagai sasaran (untuk latihan memanah atau menembak). 
- Perawi: Jemaah ahli Hadi, kecuali Imam Bukhari.

No comments: