Monday, April 23, 2012
Berita dalam 'Sinar Harian', pada hari ini.

LAPANGAN TUNJUK PERASAAN

Saya berpendapat begini. Negara kita negara demokrasi. Ada ruang dan peluang kebebsan rakyat berfukir, bercakap dan memnulis.Hampir semu rakyat Malaysia berpelajaran, maka eloklah kerajaan pusat dan 
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau lainj, mengadakan sebuah padang khas untuk orang ramai mengtadakan tunjuk perasaan, berpidato mencabar dan mengkritik Kerajaan dan lain.
Di London telah lama ada padang atau lapangan demikian.
Kalau kerajanan boleh adakan padang dalan lapangan lomba kuda, lomba kereta dan lain, apalah beratnya mengadakan pada atau lapangan untuk orang ramai tunjuk perasaan, berpidato dan lain.

No comments: