Friday, April 6, 2012


MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADIS

                              TOLAK HUKUM ALLAH

Hendaklah orang   yang berkemampuan memberi nafkah mnenurut kemampuannya; dan sesiapa yang diempitkan rezekinya, dia hendaklah memberi nefkah dari apa yang dikurenaiakan Allah kepadanya (sekadar yang mampu). Allah tidak tidak membertakan seseorang, melainkan (sekadar kemampuan) yang dikuniakan Akllah kepadanya. (orang - orang yang kesempitan, hendaklah ingat, bahawa) Allah akan mengurniakan kesenangan setelah berlakunya kesusahan.
Dan tidak sediki negeri - negeri yang penduduk - penduduknya menderhaka terhadap perintah Tuhan* (dalam kitab - kitabNya) dan Rasaul - rasulNya, maka, Kami hitung amalan mereka satu peraatu dengan hitungan yang keras dan rapi, serta Kami siksakan mereka dengan azab yang tidak pernah dikenali dahsyatnya.
Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatannya, dan menjadikan akibat perbuatan mereka satu kerugian yang besar.
 - At Talaq:7,8,9.

* Penduduk - penduduk menderhaka perintah Tuhan. Di negara kita dan orang Melayu yang beragama Islam, sama ada sengaja atau tidak sengaja, dengan fikiran yang ada dan dengan kuasa di tangan masing - masing, mereka menolah atau mengenepikan perinhtah - perintah atau hukum - hukum Allah dalam kitabNya (Quran). Di antara perinhtah - perintah atau hukum - hukuk tersebut, ialah: 
1 - Tegah wanita dedah aurat - tiak tutup kepala, dedahkan batang lengan dan batang besis dan lain,
 2 - Tegas judi dan yang sama dengannya termasuk loteri; 
     dihalallkan dengan syarat ada lesen, 
3 -Tegah arak, dibenar berniaga dan memainumnya,
 4 - Segala macam maksiah, dibenarkan jika ada lkesen,
5 - Perintah atau hukum dudud dalam QuraN diketgepikan atau 
     ditolak, 
6 - Tegah riba, di negara kita perbuatan ini mnenjadi - jadi, hingga hampoir semua orang Melayu dan Islam mengamalkan.
Maka, kerana yang demikian, Allah melihat segalanya. Berlaku di negara kita berbagai masalah dan amalan yang merugikan kerajaan dan rakyat. Kita yang beriman amat yakin, akibat amalan kita yang berlawanan dengan perintah dan hukum Allah, pada masa terdekat Allah akan menukar kepimpinan dan corak kerajaan kepada cara kepimpinan dan kerajaan yang lain, seperti firman Allah di atas: 'akibat perbuatan mereka satu kerugian yang besar'.
 - At Talaq:7,8,9.


                                BERMAIN DADU


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memperingatkan:


Dari Abu Musa, bahawa Rasul Allah Muhmmas s.a.w memperingatkan: "Sesiapa bermain dadu - satu dari beberapa perkara dalam judi - (termasuk yang membenarkan secara berlesen), sesaungguhnya dia menderhaka kepada Allah dan RasulNya. 
- Perawi:Imam - imam Ahmad,Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam 
  Malik (dalam Mu'tta')*
* Dalam buku: Nailul authar, 1994, halam,2989.

No comments: