BERITA DALAM 'SINAR HARIAN', PADA HARI INI.

SAMAD SAID DAN BERSIHPengetauan am. A. Samad Said adalah bekas editor surat khabar, pengarang dan sasterawan negara, beliau lebih tahu dari kebanayakan orng yang tahu.Apa yang dikatakan itu ytidak boleh dipandang mudah atau buagt tidak ambil tahu oleh sesiapa, kerana, yang rfuginya rakyat Malaysia.
Saya pun tidak faham dengan dsikap kuasa SPR, di antaranya ada sebilanhg pengudi di pindah ke tempat mengujdi di luar dari kawasa tempat tinggal mereka. Dan brmacam - macam lagi.
Benrkah atau tidak, pada piolihan raya umum yang lalada pula orang - orang luar negara, di bawa masuk dan menjadi pengundi.
Kalau SPR bersikap demikian, sampai bilapun keadaan pilihan raya yang adil tidak akan tercapai.