Tuesday, April 3, 2012

  1. DARI SURAT KHABAR SINAR HARIAN', 
  2. PADA HARI INI.MENJUNJUNG TITAH UCAPAN RAJA MUDA PERAK
  3. Ampun Tuanku! Jika titah ucapan Tuanku merasmikan Sidang Dewan Undangan Negeri Perak itu, fikiran dan tulisan Tuanhku sendiri, maka, patik sanjung tinggi.Tetapi kalau titah ucapan itu ditulis oleh oran lain, patik hanya mengucap syukur kerana Allah kerana dengan takdir dan iradatNya Tuaniku telah berucap demikian.Ampun Tuanku, apa yang berlaku terhdap agama Islam oleh orang bukan Islam dan orang Islam sendiri, disebabkan undang - undang mengenai Islam di negara dan di negeri - ngeri masih longgar, tidak cukup dan tidak sempurna.Tuanku amat maklum, Raja - Raja Melayu ketua agama Islam di negeri masing - masing dan Raja - Raja melayu telah memberi amanah kepada para memanda menteri untuk mengadakan kebaikan dan kesempurnaan sistem dan undang - undang Islam di negeri - negeri dan negara kita, tetami mereka masih tidak menyempurnakan secara sungguh - sungguh. Kerana tidak sungguh - sungguh menjdi orang - orang anti Islam bernai bersuara dan sebagainya.Patik berharap, Majlis Raja - Raja Melayu dapat membincangkan lagi mengenai undang - undang syariay atau undang - undang mengenai Islam; di tokoh tamabah dan diperkuatkan lagi.Mungkin Tuanku setuju dengan pandangan patik, bahawa orang - orang Islam menentang hukum - hukum dalam al Quran, seperti hukum hudud,adalah salah satu dari banyak kesalahan trhdap Islam dan kepada umat Islam yang kukuh iman kepada Allah, para malaikat, kitab - kita Allah, para Rasul Allah dan hari akhirat.Walau bagaimanapu patik yang berasal dari Negeri Perak, menyanjung titah ucapan Tuanku mengenai agama Islam itu.Ampun Tuaniku.

No comments: