Friday, May 4, 2012


PANTUN - Jumaat, 4 Me 2012

Bulan bulat tinggi di desa, 
Kelabu nampak tunggul muda;
Bukan murtad tetapi berdosa, 
Baju nampak binggul  dada.


Malam Jumaat pasang pelita, 
Pelita malap minyak tanah; 
Jangan melaram tubuh jelita, 
Amalan maksiat dikutuk Allah.*


* Untuk kaum wanita. 

No comments: