Wednesday, May 9, 2012

KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS                 SABAR DAN SEMBAHYANG

Patutkan kelian menyuruh manusia supaya membuat kebaikan, sedangkan kalian lupa akan diri kalian sendiri; pada hal kalian smeua membaca kitab (Taurah) Allah, tidakkah kalian ada akal?*
Dan mintalah pertolongan (kepaa Allah) dengan jalan sabar dan mengamalkan sembahyang; dan sesunguhnya sembayang itu amallah berat, kecuali ats aorang - orang yang khusu'.
 - al Baqarah:44,45.

* Walaupun ayat ini ditujukan kepada para pendeta Yahudi dan
   pengikut - pengikut mereka, tetapi, ia juga menjadi pengajaran
   dan petunjuk kepada orang - orang Islam termasuk orang
   Melayu.


                        JIRAN

Rasul Allah Muhammad s.a.w memberitahu:
 Jiran - tetangga - sesebuah rumah (tetangganya) lebih berhak atas rumah itu dari orang lain (bukan tetangga).*
 - Perawi:Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi.

* Dalamagama Islam, jiran atau tentangga, walaupun bukan orang
   Islam, wajib dijaga dengan baik seperti kita menjaga keluarga
   kita sendiri dan begitu juga jiran terhdap kita.
   Nabi MUhammad dan umat Islam pada zaman Jujungan sangat -
   sangat menghormati jira dan menjaga keselamatan mereka,
   walaupun mereka itu orang Yahudi.

No comments: