Thursday, May 10, 2012KULLIYAH AL QURAN AN AL HADIS


               POLIGAMI DAN SABAR

Maka, kahwinlah dengan perepuan - peempuan yang kalian sukai, dua, tiga danempat. Maka, sesaungguhnya, jika kalian khuatir tidak dapoat berelaku adil (antara isteri - isteri), maka, henbdaklah satu (seorrang isteri) sahaja.*
 - an nisaa:3
* seseorang lelaki yang berhajat untuk berkahwin dengan beberapa orang perempuan atau memadukan isteri, mesti ada:
 1 - Lelaki yang sempurna atau lelaki sejati,
2 -  pengetahuan Islam yang sempurna,
 3 - Akal yang sempunrna (tidak panas baran, berkeadaan gila dan
     tidak sabar),
4 - Menghormati perempuan - prempuan,
 5 - Ada kemampuan untuk menanggung isterinya dengan
      kemampuan yang ada.
Jika. dia berfikir tidak boleh melakukan keadilan terhadap isteri - isterinya, maka, cukuplah dengan seorang isteri.
Orang tua - tua Melayu menasiahati para lelaki yang hendak berkahwin lebih dari seorang isteri, supaya berjaga - jaga, fikir - fikira dan waspada, agar tidak ' memikul biawak hidup'.

Hai orang - orang yang beriman, sabarlah dan cukup (sempurna)kan kesabaran, dan perteguhkan kekuatan, dan patuhlah kepada Allah, agar kalian menjadi (orang - orang) beruntung.*
 - Ali Imran:200.

*Bagi lelaki yang sempurna keadaan dirinya untuk berpioligami, eloklah mengamalkan ayat Quran di atas ini, seperti diamalkan oleh beberapa orang alim yang beristeri lebih dari seorang.
Di antara orang - orang alim yang memberi nasihat ini kepada saya, di antara mereka:
 a. Sheikh Haji Nawawi (janggut merah); tiga isteri, semnua isterinya berbaik antara satu dengan lain.
 b . Haji Wan Mohd. Yusof, imam Masjid Ubudiyah, Bukit Chandan, Kuala Kangsar,
 c. Haji Abdul Razak, Kati, Kuala Kangsar.
Cara melakukan:
1 - Pada waktu tengah malam, sembahyang hajat dan pada setiap sujud mohon kepada Allah agar isteri tidak menegah suami berkhawin lagi dan isteri dikurniakan Allah, bersabar,
2 - Pada ketika isteri sedang lena, baca berbisik ayat di atas, dan hembuskan kepada tubuhnya dari kepala ke kaki. Lakukan sebanayak tiga kali,
3 - Amalkan tujuh malam.                              AMANAH


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memenasihat dan memerintah:

Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepada anda, dan ajangan mengkhianati orang yang mengkhinati anda.
Tangan lurus menanggung apa yang diterima sehingga dia wanjib menunaikannya.*
- Perawi: Imam Abu Daud, Tirmizi dan Imam yang lima (para perawi hadis)

*  Dalamj hadis ini Rasul Allah memberi amaran, agar seseorang Iwslam tidak membalas dengan khianat ke atas arang yang mengkhinati dirinya. Maafkan dan serahkan kepada Allah.

No comments: