Monday, May 28, 2012
KULLIYAH AL QUAN dan AL HADIS

               
     PEMBAWAAN JIWA

Apabila Kami (Allah) mengurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah dia dan menjauhkan diri (dari bersyukur), dan apabila dia merasai kesusahan, jadilah dia berputus asa.*
Katakan (Muhammad s.a.w.) Tiap - tiap orang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri, maka Tuhan kalian lebih mengetahu siapa (diantara kalian) yang lebih betul jalannya."
 - al Isra':83,84.

*  Memang telah menjadi perangai atau ragam hidup sebilangan manusia, apabila mereka menjadi kaya atau hidup mewah, mereka lupakan Allah. Mereka melakukan berbagai macam maksia dan tidak bersyuku. Tetapi apabila mereka ditimpa merek, maka mereka menjadi orang - orang yang putus asa, iaitu tidak tahu berserah atau memohon pertolongan dari Allah.

Ada manusia yang tidak suka kepada orang lain melakukan kebaikan atau berjuang pada jalan Agama Allah, dan mereka menuduh orang yang  menjalankan kebaikan pada jalan Allah, sebagai dan  menyangka dirinya orang Islam. Tetai dia tidak sedasr, bahawa Rasul Allah, Muhammad s.a.w. telah memberi amaran, iaitu, sesiapa dari orang Islam yang mengatakan atau mengelarkan orang mukin kafir, maka (sebenarnya ) dia telah menajdi kafir.


                                    DISENTUH SYAITAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

Setiap anak Adam yang baru lahir, disentuh oleh syaitan, pada ketika dia lahir, (kerana disentuh syaitan), maka, dia (bayi itu) menangis kuat.* (kecualii Siti Marya dan puteranya, Nabi Isa alaihis salam). 
- Perawi: Abu Hurairah dan Imam Muslim.-

* Oleh itu bayi yang baru lahir hendkalah diazan pada telinganya.
   Mohin kepada Allah agar bayi itu dijadikan hamba yanhg saleh
   atau salehah.
   Sebikanhgan ulama menasihatkan, bayi yang baru lahir hingga
   tiga tahun usianya, tidak boleh ditunjuk - tujukkan kepada orang
   ramai, atau disiarkan dalam mana - mana bidang yang dapagt
   diliagt oleh orang ramai.
   Dikhuari terkena keteguran atau panahan mata orang. Ditakuti
   dikihianat oleh wanita yang kepingin anak, seperti lama
   berkahwin tidak mendapat anak.

No comments: