Tuesday, May 29, 2012
KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS


                    CARA TERUS TERANG

Sampaikan secara terus terang apa yang diperintahkan (ooleh Allah) kepada kamu (Muhammad s.a.w.) dan jangan kamu hiraukan (ambil peduli) akan bantahan dan tentangan kaum musrik (orang kafir menyembah berhala atau yang menyengtukan Allah).
Sesungguhnya, Kami tetap memelihara dan mengawal kamu dari kejahatan dari orang - orang (kafir) yangmengejek - ejek dan mempersendakan kamu. *
- al Hijra:94,95.

* Firman Allah ini memberi pengajaran kepada orang - orang yang 
   berjuang pada jalan Allah, mempertahan agama Islam dan 
   menegakkan Negara Islam. Walau bagaimana ditentang oleh 
   golongan yang tidak mahukan Negara Islam, maka, perjuangan 
   itu hendaklah diteruskan.
   Orang - orang yang menentang umat Islam menegakkan Negara 
   Islam, samalah salahnya dengan orang - orang kafir yang 
   menentang agama Islam.

                               SALAM

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

Sesiapa (orang Islam) bersatu dan tinggal bersama orang kafir muysrik (orang kafir menyembah berhala dan mengakui Allah ada lebih dari satu) dan tinggal bersama mereka, maka dia (orang Islam itu) sama dengan orang kafir musyrik tersebut.
 - Perawi: Imam Abu Daud.

No comments: