Tuesday, May 22, 2012


KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS

                               MENDUSTA

Orang - orang kafir (bersama orang - orang munafik) mendusta ayat - ayat keterangan (dalam Quran dan kitab - kitab Allah)* Kami (Allah), merekalah ahli neraka; mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk - buruk tempat (manusia) kembali.
 -at Taghabun:10

* Sesiapa jua dari umat Islam yang menolak ayat - ayat dan 
   hukum - hukum dalam Quran dan kitab - kitab Allah sebelum 
   Quran, Allah meletakkan taraf mereka sebagai orang kafir. 
   Mereka akan dibalas pada hari kemudian, sebagai penghuni 
   neraka yang kekal.

                                 GADAI

Dari Anas r.a., dia memberitahu, Rasul Allah, Muhammad s.a.w. telah pernah menggadai (rahnu)* sehelai baju besi kepda seorang Yahudi, di Madinah dan Rasul mengambil kandum dari orang Yahudi itu untuk keluarganya.
- Perawi:Imam Ahmad, Imam Bukhari, An Nasaai dan Ibnu Majah.

* Dari Hadis ini, kita mendapat kefahaman, bahawa orang Islam 
   boleh menjalankan perniagaan atau urusan berjual beli dengan 
   oranbg Yahudi dan mereka yang beragama lain dari Islam. 
   Tetapi, dalam apa jua urusan perniagaan, Islam tetap dengan 
   hukum haram riba.
   Rasul Allah melakukan rahnu (gadaian tanpa bunga), tetapi 
   dibayar atas kerja si Yahudi menjaga baju besinya atau 
   membayar sewa meletakkan baju besi itu kepada penerima 
   gadai tersebut.

No comments: