Tuesday, May 8, 2012Berita dalam 'Sinar Harian', pada hari ini.

TATWA

Maka, selah Rasul Allah, Muhammad s.a.w. wafat, para sahabat dan khalifah memerintah negeri - negeri Islam. Mereka menggunakan para ulama untuk mengeluarkan brbagai fatwa.Mana - mana ulama yang menyebelahi khalifah, maka, fatwa mereka mengunjtungkan khalifah.
Berfatrwa ulama sbelah khalifah, maka mualim, ahli tauhid dan tasawyuf, Al Khalaj dihukum siksa diluar pereikemanuaain. Fatwa ulama dan khalifah suka.
Teringat pula kisah, di Nusantara.Dua lelaki memancing ikan. Mereka mendapat ikan besar. Mereka tidak mengethaui halal atau haram ikan tersebut, maka, mereka bertanya kepada seorang mualim.Kali pertama mereka membawa ikan dan bertanya, mualim itu memberi fatwa "hara' ikan itu. Kaloi kedua demikian juga. 
Pada kali kedua mereka mebawa ikan kepada mualim iatu. Sebelum bertanya, mereka memberitahu, bahawa kalau ikan ini halal, maka, mereka akan membei separuh dari ikan itu kepada mualim tersebut. Apabila selesai sahaja percakapan si pengail ikan itu, mualim itu memberi fatwa baru: "Ikan ini hal di makan, kerana ia ada isang dan tidka adsa kaki."

No comments: