Thursday, May 17, 2012
KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS


                  TEMAN RAPAT

Amarah dari Allah: Jangan! orang - orng mukmin (beriman lelaki dan perempuan) menjadikan orang - orang kafir (Yahudi, Kristian, Majsi, Hindu - Budha dan lain)* sebagai kawan rapat dengan meninggalkan prang - orang yang beriman - Islam dan mukmin dan mnukminah -. Sesiapa yang melakukan (larangan Allah) yang demikian, maka, mereka (tidak mendapat perlindungan) dari Allah dalam apa usaha dan bidangpun. Kecuali kjalian henhdak menjaga diri dari sesuatu bahaya yangf ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu) . Dan Allah perintahkan supaya kalian beringat - ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kalian). Dan kepada Allah jua tempat (kalian) kembali).
 - Ali Imran:28.
* Sekarang, sejak negara kita mencapai kemerdekaan, orang - orang Melayu dalam parti politik nasional lebih pentingkan orang - orang yang di beri amaran oleh Allah, dan mereka menghina, menolak serta tidak mahu bersahabatr dengan orang - orang Islam yang mahu menegakkan agama Islam dan Negara Islam.
Maka, saya khuatir, kalau diteruskan juga, orang Melayu akan dimusnahkan oleh Allah. Sekarang pun sedang ada sedikit demi sedikit kemusnahan atas orang Melayu.
Sntara kemusnahan orang Melayu: 1. Perpecahan sesama Melayu, 2. Banyah harta dan tanah oranbg Melayu terlepas kepada orang - orang kafir, 3. Ramai pemimpin Melayu menjadi mangsa pedaya orang kafir, 4. Banyak wang Melayu mengalir kepada orang kafir melalui berbagai karena, 5. Ramai pemimpin Melayu tidak jujur, rasuah dan becikan orang - orang dari bangsa yang tidak sealiran politik dengan mereka,6. Ramai orang kenamaan Melayu rasuah.

                              PEMIMPIN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. telah menasihati umat Islam:

Pilihlah pemimpin - pemimpin kalian dari orang baik (Islam, briman, tidak menentang hukum Allah dalam Quran dan lain), kerana sesaungguhnya mereka itu wakil kalian, tentang apa - apa perkara yang di antara kalkian dengan Tuhan kalian.* 
- Perawi: Darul Qutnin. 
* Maksutnya, jika para pemimpin umat Islam tidak beriman seperti di atas, umat Islam akan susah, akan menjadi manusia merempat di bumi sendiri.

No comments: