Tuesday, May 22, 2012

Berita dalam 'Sinar Harian', pada hari ini.

AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH


Kementerian Dalam Negeri (KDN) akan mengenakan perintah larangan ke atas buku penulisan atau penerbitan Irshad Manji sekiranya isi kandungannya bertentangan dengan fahaman Ahli Sunah Wal Jamaah.
Setiausaha Bahagian Kawalan Penerbitan & Teks Al-Quran KDN, Abd Aziz Md Nor berkata, buku bertajuk Allah, Kebebasan dan Cinta, tulisan Irshad, yang dialih bahasa ke dalam Bahasa Melayu telah diserahkan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) untuk dikaji dan diteliti.
----------------------------

Untuk diketahui oleh orng ramai, perlu diberi penjelasan 'fahaman ahlus sunnah wal jamaah' itu, adakah ahlusunnah yang diamalkan pada zaman Nabi Muhammas s.a.w., iaitu berpegang dan mengikut Quran, Hadis dan ijma' para sahabat atauulama. Atau mazhab ahlus sunnah waljamaah.
Iaitu adakah asas ahlus sunnah waljamaat atau mazhab ahlus sunnah waljamaah?

Negeri Perlis berpegang kepada ahlus sunnah waljamaah, seperti zaman Nabi Muhammad s.a.w., tetapi tidak berpegang atau mazhab - mazhab.

Kementerian dalam Negeri patut mengeluarkan kenyataan untuk mebezakan dua perkara ini, agar orang ramai tidak keliru.

Di negara kita ini, sama ada sedar atau tidak, semua orang Islam berpegang kepada ahlus sunnah waljamaah, tetapi tidak semua berpegang kepda mazhab ahlus sunnah waljamaah. Ada yang ikut mazhab Wahabi, Ibnu Taimiyyah, syi'ah dan lain.

No comments: