Monday, May 21, 2012


Berita dalam 'Sinar Harian', pada hari ini.BEKAS PEGAWAI POLITIK SERTAI PAS

Pada zaman Rasul Allah, Muhammad s.a.w. semua orang kafir menentang agama Islam dan mereka berusaha membunuh Rasul dan umat Islam. Setelah berlaku perang Uhud, Abu Sufiah yang menjadi musuh Rasul, memeluk agama Islam. Wahsyi yang memnbunuh bapa saudara Rasul, Syedina Hamzah masuk Islam. Begitulah, jika Allah hendak membuka hati dan fikiran hambanya ke arah yang benar, iaitu berjuang kerana allah dan Islam serta bertujuan menegakkan Negara Islam.
Mungkin ramai lagi bekas pegawai tinggi Melayu akan dihidaya Allah, menyertai PAS.
Dan mungkin menghadapi pilihan raya umum ke - 13 ini, ramai orang penting dalam UMNO akan mendapat hidaya Allah dan mereka menuju kep jalan demikian.
Ihdinas siratal mustaqim - Tunjukkan jalan yang lurus (jalan Allah dan Islam)

No comments: