Saturday, May 26, 2012


 KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS

                 MENIPU AYAH*

Dan setelah iitu ( Yusuf dibuangkan ke dalam perigi tepi jalan) mereka (saudara - saudara Yusuf) kembali (pura - pura menngis) mendapatkan bapa mereka pada waktgu senja.
Mereka memberitahu: Wahai bapa kami, sesungguhnya kami telah berumnba - lumba memburu dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang - barang kami, lalu dia dibaham sereigala; sudah tentu bapa tidak akan percaya kekapa kata - kata kami ini walaupun kami ini orang - orang yang benar.
Dan (bagi mengesahkan kebenaran mereka) mereka telah melubmurkan baju Yusuf dengan dammin kazib (darah palsu). Bapa mefeka berkata: 'Tidak, bahkan nafsu kalian memperelokakan suatu perkara (yang tidak diterima akal). Jika demkiian, bersabalah aku dengan sebaik - baiknya, dan Allah jua yang dipohonkan pertolonganNya, mengenai apa yang kalian briahu."
- Yusuf:16 -18
*  Anak - anak menipu ayah telah berlaku hingga pada zaman ini.
    Sama ada secara trang atau sembunyi. Dalam hal harta ibu
    bapa dan syarikat bapa.
    Seri berloaku, salam syairkat, anak membelanjakan wang
    syarikat bapa tanpa had dan secara boros. Jika berlaku
    keburukan, maka, bapa yang kena tanggung.

                      MENGHINA SAUDAR ISLAM

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

Cukuplah seseorang  itu mendapat keburukkan (dosa), apabila dia menghina saudaranya sesama Islam.
 - Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslim.

No comments: