Tuesday, May 8, 2012KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS


             MENJADI ORANBG KAFIR

Hai orang - orang yang beriman, jika kalian taat akan sesuatu organisasi dari orang  - orang (Yahudi dan Kristian) yang diberi kitab itu, nescaya mereka mengembalikan kalian menjadi orang - orang kafir setelah kalian beriman. *
-Ali Imran:100

* Mengamalkan politik dan ekonomi dan lain mengiku sistem
   mereka (kapitalisme dan lain), adalah sama dengan mengikut
   mereka juga.


                           HARGA

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memberi amaran:

Sesiapa yang menimbun (mengganda) kan harga barangan bagi orang Islam, maka, pasti Allah menempatkan dia dalam sebahagian besar dari neraka. 
- Perawi: Abu Hurairah dan Imam Ahmad.

*  Perbuatan menggandakan keuntungan, seperti yang dulakukan  
    oleh kebanyakan peniaga restoran. warong makanan, pasar
    malam dan pasar minggu, maka, ertinya  hasil dari perniagaan  
    demian  tidak halal dan pelakunya akan dimasukkan Allah dalam
    neraka.

No comments: