Wednesday, May 2, 2012
KULLIAYH AL QURAN DAN AL HADIS                  HUBUNGAN DENGAN ALLAH

(Allah memberi amaran): Ditimpakah ke atas mereka kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali orang - orang yang menjaga 'hubungan dengan' Allah dan 'hubungan dengan manusia', dan mereka (meeka yang tidak adahubungan tersebut) dengan mendapat murka dari Allah dan ditimnpakan kea tas mereka kelemahan (hilang atau binsa kekeuasaan dan lemah semangat dalam perjuangan). Demikian itu kerana mereka tidak percaya kepda ayat - ayat (keterangan - keterangan) Allah membunuh nabi - nabi Allah dengan tidak patuh (tidak berperikemanusiaan). Mereka mendurhaka dan melanggar batas.
 - Ali Imran:112


                            JIHAD YANG PALING UTAMA

Para sahabat Rasul Allah, Muhammad s.a.w. bertanya kepadanya mengenai jihad yang palinbg utama, Junjungan menjawab:
Mengata  kebenaran (kritik untuk membersih) di hadapan penguasa yang zalim.
 - Perawi: Ibnu Majah, An Nasaai dan Imam Ahmad.

No comments: