Sunday, May 20, 2012
KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS


                           BERJUANG TEGAK NEGARA ISLAM

- Quran - ini ialah penerangan - penyataan - kepada semua umat manusia - tidak kira yang beragama Islam atau yang kafir - , dan petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. 
Dan jangan kalian merasa lemah (dalam perjuangan menegakkan Islam dan membina Negara Islam)*, dan jangan kalian berduka ( terhadap apa jua yang mneimpa kalian), kalian, adalah orang - orang yang tertinggi(mengatasi musuh dan penetang perjuangan kalian), jikan kalian orang - orang yang sungguh - sungguh beriman. 
- Ali Imran:138,139.
* Sesunguhnya, berjuang untuk menegakkan Negara Islam di negara ini dan mengikut dengan taat akan hukum - hukum dalam Quran adalah wajib bagi setiap induvidu Melayu yang tidak jahil Islam. Maka, anak muda Melayu, tegakkan iman dan berjuanglah menegakkan Negara Islam di bumi sendiri.
Jika kita tidak menegakkan Negara Islam di bumi kita sendiri, sampai akhir dunia inipun Melayu akan lemah dan menjadi hamba orang. Ditanda oleh Melayu yang berkuasa dan kaya raya. Oleh para pendatang yang mahu menguasai negara ini dan mengaut kekayaan. Mereka lebih suka melihat setiap orang Melayu menjadi hina dan merempat di negara sendiri.


                        MERMBUKA RAHSIA SUAMI ISTERI

Rasul Allah, Muhammad s.w.a. memberi amaran:

Sesunguhnya, seburuk - buruk - sejahat - jahat - manusia pada pandangan Allah, pada hari kiamat nanti, ialah lelaki yang bercampur - bergaul - dengan isterinya dan peremouan yang bercampur - bergaul - dengan suaminya, kemudian menyiar atau mendedahkanb rahsianya (kepada sahabat dan orang lain).*
 - Perawi: Imam Ahmad dan Imam Muslim.

* Perkara seperti ini sering berlaku dalam masyarakat orang 
   Melayu. Mereka mendedahkan rahsia suami isteri (nereka) 
   kepada orang lain, terutama kepada para sahabat.

JIKA ALLAH MEMANDANG SESEORANG ITU JAHAT, MAKA, AKAN LEMPAKKAN KE DALAM NERAKA.


No comments: