Saturday, May 5, 2012


KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS                              QURAN

Sesungguhnya, Kami (Allah) telah menghuraikan dengan berbagai cara dalam Quran itu untuk umat manusia, dri segala contoh bandingan; dan ( tetapi) sememangnya manusia itu, sejenis makhluk yang paling banyak bantahan.* 
- Al Kahfi: 54

*  Kebanyakan manusia yang m endapat pendidikan barat atau guru mereka para maha guru dari golongan orang Yahudi atau Kristian, membantah dan mendolak dalikkan hukum - hukum Allah dalam Quran. Mereka lebih mengutamakan hukum - hukium ciptaan manusia Yahdui dan Kristian.                        MAKAN HASIL QURAN


Rasulu Allah, Muhammad s.a.w. memberi perinagatan:

Bacalah al Quran, tetapi kalian jangan berlebih - lebihan, jangan kalian berat - beratkan, jangan kalian makan dengannya (hasil dari ayat - ayat Quran) dan jangan kalian mencari kekayaan dengannya.*
 - Perawi: Imam Ahmad dan Abdul Rahman bin Syibli.

* Sekarang, kita dapati ayat - ayat Quran diperniagakan orang, seperti ditulis khat dan masukkan dalam pemidang, dalam kerta - kertas tebal dan buku, dijual dengan harga yang lebih dari patut. 

No comments: