Saturday, May 19, 2012
KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS


                  SEMBUNY YANG HAK

Kalian berimanlah dengan apa yang Aku (Allah) teklah turunkan (al Quran) yang mengesahkan benarnya kitab - kitab yang ada pada kalian, dan janganlah kaklianb menjadi orng - orang yang mula - mula kafir (mengingkar dengannya dan jangan kalian menjadikan ayat - ayat Aku (Allah)  (sebagai harga untuk) membeli kelebihan - kelebihan yang sedikit faedahnya, dan kepda Aku (Allah) sahaja hendaknya kalian bertakwa.
Dan kalian jangan campur adukkan yang benar itu dengan yang salah*, kalian menyebunyikah hak - kebenaran - pada hal kalian semua mengetahui. 
- al Baqarah:41,42.
* Dalam ayah ini, melarang orang - orang Yahudi menyembunyikan kebenaran mengenai Nabi Muhammad s.a.w., tetapi mereka melakukan juga, maka hingga sekarang mereka tinggal dalam kekufuran. 
Kita juga, orang Melayu, telah melakukan perbuatan menyebunyikan kebenaran ayat - ayat Quran. Misal, dalam Quran melkarang riba, judi dan lain, tetapi kita menghalallakan dengan mengeluarkan lesen.
Allah mengadakan hukum - hukum atas keslahan jenayah - hudud -, di antaranya bunuh orang, samun dan curi, tetapi kita menolak dan kita mengikut dan patuh akan hukum dari orang barat.
Allah menegah umat Islam bepecah belah dan mencerca sesama umat Islam, tetapi kita menjadikannya sebagai adat atau kebiasaan.


                           SYAITAN ATAS BATANG HIDUNG

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. menahati umat Islam:

Apabila salah seorang dari kalian bagun dari tidurnya (pagi), maka, sedut air - basuh hidung tiga kali (dsengan baca:A'uzubilaah ... dan basmalah), kerana syaitan bermalam di atas batang hidunya.
 - Perawi: Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim.

No comments: