Friday, May 25, 2012
KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS


                    SYAITAN

(Sikap kaum yang menafik, kafir dan penganut fahaman dan isme manusia beragama lain dari Islam, sama seperti firman Allah ini) 'Samalah seperti (sikap) syaitan  pada ketika ia berkata kepada manusia.' Setelah manusia itu berlaku menentang Allah atau menjadi kafir, syaitan berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku berlepas diri dripada kamu, sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam.*
 - al Hasyr:16

*  Kita, orang Islam, hendaklah memahami agama Islam dalam 
    semua perkara atau bidang; perbadat, peribadi sendiri, rumah 
    tangga, masyarakat, negeri dan negara, politik dan lain.

    Kita tidak boleh mengiku secara membabi buta akan 
    propanganda atau kempen orang yang menentang agama Islam, 
    menetang sebahagian dari bidang Islam dan sebagainya. 
   
    Kalau kita tergelincir dari imana, dari Islam dan menjadi seperti 
    orang kafir (mint dilindungi Allah), maka, dia berpropaganda 
    atau kempen akan berlepas tanggan.
  
    Contoh:Sepasang suami isteri yang hidup aman damai, tiba - 
    tiba si isteri menarima nasihat rakan agar mengguna bomoh 
    untuk menjadikan suaminya tunduk kepadanya atau tidak 
    memadukannya. Setelah dia melakukannya, dikethaui oleh 
    suaminya dan dia diceraikan, maka rakannya itu akan berlepas 
    tangan dan mungkin berkata" "Aku tak campur ..."


                               CEMBURU

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

Sesaungguhnya Allah itu 'cemburu', kecemburuan Allah itu apabila seseorang hambaNya mendatangi (melakukan) sesuatu yang diharamkanNya atas dirinya (hambaNya).
 - Perawi: Para perawi Hadis sepakat.

No comments: