Wednesday, May 16, 2012


KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS

                   (Ulangan)

                   SYAITAN

Hai orang - orang yang beriman, masulkan kalian ke dalam agama Islam (dengan mematuhi) semua hukum dalamnya (dalam Quran) dan jangan kalian menurut jejak langkiah syaitan; sesunguhnya syaitan itu musuh yang terang bagi kalian.
Maka, kalau kalaian tergelincir (jatuh dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan),* setelah datang keterangan yang nyata (dalam Quran) kepada kalian, maka, ketahuilah, bahawa Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
- al Baqarah:208, 209.

* Menurut para ulama yang berdasarkan Quran, bahawa syaitan itu ada dua jenis; jenis pertama syaitan yang diciptakan Allah dari api nyala.Syaitan ini dalam organisasi: Jin, iblis, hantu raya, hatu berbagai hantu, pelesit, bajang, jerqangkung dan lain. jenis kedua, ialah yang dipitakan Allah dari tanah, iaitu manusia. Manusia yang jahat, menentang Allah dan hukum - hukum Allah, bermusuhan sesama manusia dan melakukan berbagai kejahatan, dia dinamakan syaitan. iaitu syaitan bersifat.

TAATKAN PEMERINTAH

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:Dengar dan patuhlah (kepada orang yang memerintah, seperti khalifah dan presiden), walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba (dari) Habsyi (orang hitam dari Afrika) yang seolah - oloah kepalanya seperti anggur kering.* 
- Perawi: Imam Bukhari.

* Hadis ini khas kepada pemimpin - persiden, kahlifah dan lain yang mjemerintah negara Islam. Negara yang patuth kepada hukum - hukum Allah dalam Quran. Negara yang berdasarkan Quran atau negara Islam.
Kita tidak boleh guna pakai hadis ini bagi negara - negara nasionalis - kapitalis, sosialis, komunis dan lain dari Islam.

No comments: