Friday, May 11, 2012
KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS


                     UMAT KE ARAH KEBAIKAN

Jadikan di antara kalian umat yang menyeru ke arah kebaikan, menuruh mengamalkan yang benar dan melarang mengamalkan yang salah. (orang - orang yang melakukan perkara yang baik ini) mereka itulah orang - orang yang beruntung (menang).*
 - Ali Imran:104

*  Kita adalah dari umat Islam. Hendaklah menyeru orang - orang l
    bain seagama dengan kita supaya berbuat baik. Iaitu seruan 
    dengan penuh hikmat dan rasa persaaudara. Elakkan dari 
    melakukan tuduh menuduk, buruk memburuk, hinga menghina 
    dan sebagainya sesama kita, walaupun kita berada atau 
    berjuang dalam organisasi yang tidak sama.


                          UPAH AZAN

Rasul Allau, Muhammad s.a.w. melarang:

Jangan anda mengambi seseorang juruazan (jurubang) yang mengambil upah kerana azannya.
 - Dari Uthman bin Abil "ash.

*   Larangan ini tidak mengenai para juruazan yang bekerja makan 
     gaji di masjid dan surau.

No comments: