Monday, May 21, 2012KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS


                             ALLAH MENCIPTA KITA


Allah yang menciptakan aku (dari tiada kepada ada), maka, Dialah yang memimpin dan memberi petunjuk kepada aku.
Dan Allah jua yang memberi aku makan dan minum.
Dan apabila aku telah (didera) sakit, maka, Dialah yang menyebuhkan penyakit aku.
Dan (Dialah) yang mematikan aku, kemudian Dia menghidupkan aku (semula).
Dia (Allah) yang aku harapkan (amat sangat) agar mengampunkan dosa aku pada hari kiamat.
Ya Tuhanku, kurniakanlah kepaa aku ilmu pengetahuan (agama Islam dan segala ilmu yang tidak Kaubenci). Dan hubungilah aku dengan oranbg - orang yang baik - baik (salih).* 
- asy syu'ra:78, 83

* Ayat - ayat Quran di atas ini adalah pengajaran dari Allah. Setiap orang mukmin - kita semua - dicipta Allah dari air mani bapa dan ibu kita; dari hasil makanan mereka - sama ada makanan itu baik, halal mahupun tidak baik dan haram -, maka, kita adalah di bawah pimpinan Allah. Orang yang tidak dipimpin Allah, adalah orang yang menolak segala atau sebahagian pengjaran, perundangan dan sebagainya dalam Quran.
Makan minum kita, Allah yang mengurniakan, maka, kita hendaklah bersyukur. Kesyukuran tidak sahaja memuji atau berterima kasih kepada Allah, tetapi makanan kita itu diberi pula kepada mereka yang tidak punya; miksin atau fakir.
Apabila kita didera oleh apa jua penyakit, meohonlah dengan membaca al fatihah, ayat ini (80) dan selawat kepada RasulNya, Muhammad s.a.w. dan jangan meminta kepda bomoh yang menggunakan syaitan, iblis dan lain dari Allah.


                        TIDAK GUNA DINAR


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. melarang umat Islam:

Apabila manusia kikir - bakhir -, dengan dinar dan dirham (tidak mahu menggunakan mata wang), berjual beli dengan cara 'inah, iaitu menilai mengikut ekor - ekor lembu,* dan meninnggalkan jihad pad ajalan Allah, maka, Allah akan menurunkan bala kepada mereka, kemudian tidak ada yang dapat menghilangkannya, sampai mereka kembali kepada agama mereka (kembali mnengikut ajaran agama Islam).
 - Perawi: Imam Ahmad dan Imam Abu Daud.

 * Dinar dan dirham adalah wang negara. Setiap rakyat mesti menggunakan wang untuk membeli dan menjual. Kerana dengan wang - dinar dan dirham - akan dapat memakmurkan negara, jika, dilakukan dengan cara halal (tidak riba dan lain).

No comments: