Sunday, March 28, 2010

POLITIK

PENJAJAH BENTUK BARU

BANGSA PERINTAH NEGARA LAIN PENJAJAH

Oleh: Mokhtar Petah


Orang Melayu yang mencintai bangsanya dan mahu kedudukan orang Melayu tidak diperkotak - katikkan oleh bangsa lain, hendaklah menerima pendapat Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno ; apa bangsaa jua pun yang memerintah negara lain, maka bangsa itu adalah penjajah.
Orang Cina dan India di negara ini yang menanamkan perasaan bencikan orang Melayu, mengungkit - ungkit ketuanan Melayu kepada orang -orang mereka, sama dengan perbuatan mahu menjajah bangsa Melayu.
Walaupun Perlembagaan Negara Malaysia telah memberi ruang; keturunan dari orang-orang Cina dan India yang bermastautin di negara ini adalah warga negara dan orang Melayu berkongsi kuasa dengan mereka, tetapi di segi sejarah dan budaya serta maruah bangasa Melayu, mereka itu adalah pendatang dan keturunan pendatang.
MNJAJAH NEGARA
Atas maruah bangsa Melayu, tidak pula memudah atau meluluskan mereka itu menjajah negara ini dan bangsa Melayu.
Orang Melayu menerima mereka dari keturunan Cina dan India menjadi warga negara ini dan berkongsi kuasa dengan mereka, adalah atas rasa perikemanusiaan, menghormati tetamu dan memandang mereka sebagai saudara sendiri.
Kerana pandangan demikian itulah, maka terpahat dalam sejarah dan budaya Melayu akan kata - kata falsafah:
Kera di hutan disusui,
anak mati kelaparan dalam buaian.
AGAMA ISLAM
Orang Melayu yang telah lama memeluk agama Islam, patuh kepada ajaran agama Islam yang ditunjukkan dalam Quran, iaitu, menjaga hubungan baik di antara manusia (tidak disebut Islam sahaja). Maka, semua pendatang dari Cina dan India yang tidak beragama Islam diterima dengan baik dan dianggap mereka itu jujur seperti jujur orang Melayu terhadap mereka.
Manusia boleh menjajah manusia dengan tiga cara, iaitu:
* Penipuan ataua tipu daya.
* Senjata atau peperangan.
* Politik dan dengan pertolongan PBB.
MENAKLUK SINGAPURA
Contohnya, orang - orang Cina di Singapura yang dihului oleh Lee Kwan Yew telah berjaya menakluk Singapura - menjadi negara kecil dan baru - adalah dengan politik dan PBB.
Pada segi sejarah, budaya dan maruah bangsaa Melayu, seperti pendapat Ir. Soekarno, bahwa orang - orang Cina dan India yang memerintah Singapura adalah penjajah bentuk baru.
Melayu adalah satu nama besar bagi manusia yang asal mendiami kepulauan Melayu, iaitu Indoinesia; dari Sabang ke Maroke. Dan Semenanjung Tanah Melayu dari Singapura hingga ke Selatan Thailand.
Oleh kerana kuasa penjajah Belanda dan Inggeris, maka bangsa Melayu Kepulauan Melayu telah berpecah dan bertaburan.Tetapi Melayu masih menjadi nama utama bagi umat manusia awal di Kepulauan Melayu.
KEPULAUAN MELAYU
Orang Cina dan orang India yang berhijrah ke Kepulauan Melayu semenjak zaman dulu lagi tidak bergelar Melayu. Mereka tidak boleh dimasukkan ke dalam istilah sebagai bangsa Melayu.
Oleh yang demikian, siapa sahaja - orang Cina atau orang India - mengungkit - ungkit ketuanan Melayu dan mendakwa ketuanan Melayu tidak releven lagi, boleh dianggap, dia mempunyai tujuan tidak baik terhadap bangsaMelayu.
Mungkin ada di kalangan orang-orang Cina (terutama genarasi muda) dalam MCA, GERAKAN dan parti- parti politik lain yang befrsedia untguk memupuk hasrat mereka; pada satu masa nanti mereka akan memerintah negara ini dan orang Melayu, maka mereka hendaklah sedar, bahawa mareka juga adalah penjajah bentuk baru.
Sebagai satu pengetahuan, bahawa apa jua bangsa di Malaysia ini, eloklah mencari kerangka budi pekerti mulia dengan tidak mengungkit - ungkit atau mempertikaikan bangsa Melayu releven atau tidak,kerana perbuatan itu akan mengakibatkan tidak baik atau memungkin akan berlaku tragedi seperti tragedi 13 Mei 1969.
(tamat)

No comments: