Friday, June 1, 2012


KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS

              MENOLONG ALLAH

Hai oang - orang yang beriman! Jika kalian menolong Allah (agama Allah, iaitu Islam), nescaya Allah akan menolong kalian pula dan mengukuhkan tegak (pendirian dan perjuangan) kalian.*
 - Muhammad:7
* Firman Allah ini, tidak bererti Allah meminta pertolongan kepada hamba- hambaNya. Ia menunjukkan, bahawa kalau hambanya menolong usaha dan perjuangan pada jalan Allah dan menguatkan Islam sehingga dapat membentuk sebuah Negara Islam seperti yang dilaksanakan Nabi Muhammad s.a.w., maka, Allah akan menolong pula hingga yang menolong itu berjaya, tegak pendirian dan pernjuangan yang diredainya.
Sebaliknya, sesiapa yang menentang orang - orang yang menolong  Allah dan berjuang pada jalan Allah, maka, tunggulah balasan Allah ke atas mereka.

                      MAKAN DAN  BERPAKAIAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. menasihatkan:

Kalian makanlah, kalian minumlah dan kalian berpakaianlah (tetapi) jangan kedekut - bakhil - dan sombong.
 - Perawi: Imam Bukhari.

No comments: