Sunday, June 17, 2012
KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS

                   BERJALAN MALAM

Maha Suci Allah yang telah menjalankan (pada waktu malam) hambaNya (Muhammad s.a.w.) dari Masjid al Haram (Mekah)ke Masjid al Aqsa (di Palestin), yang Kami (Allah) berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepdanya (Muhammad s.a.w.) tanda - tanda (kekuasaan dan kebesaran) Kami (Allah). Sesungguhnya Allah jua yang Maha Medengar, lagi Maha mengetahui.*
 - al Israa':1

*   Firman Allah ini membuktikan kehendak dan 
     kuasaNya,membawa RasulNya, Muhammad s.a.w. melawat 
     sambil belajar ke Massjid al Aqsa di Palestin dan ke lagit 
     yangketujuh. Di sana, Allah memberi pengetahuan kepada 
     Junjungan tentang sesuatu balasan kepda manusia yang 
     melakujkan kebaikan dan balasan yang melakukan kejahatan di 
     dunia.

     Lawatan sambil belajar itu juga mengandungi pengetahuan 
     sains dan teknologi bagi umat manusia pada masa kemudia dari 
     peristiwa tersebut hingga ke akhir dunia ini.


                               WANITA

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memberi makluman kepada umat manusia:

Tidak halal - haam - bagi seseorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat keluar bermusafir selama sehari semalam, kecuaoli dengan mahrammnya.
 - Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslim.

No comments: