Thursday, June 14, 2012


KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS


                                    MENGORBANKAN DIRI

... ada di antara umat manusia yang (sanggup) mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata - mata; dan Allah amat bels kasihan kepada hamba - hambaNya.

Hai orng - orng yang beriman, Masullah (booleh diertikan berjuang atau berjihad) kalian ke dalam agama Islam (dengan mematuhi) hukum - hukum (termasuk hukum hudud (perkara jenayah)nya; dan jangan kalian mengikut jejak syaitan (termasuk manusia yang tidak mengikut hukum - hukum dalam Quran). Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian.*
 - al Baqarah:207,208.

* Tiap - tiap orang Islam mestilah mejalankan amalan dan ibadat dengan ikhlas dan berharapkan reda Allah. Jangan beribadat dengan tujuan hendakkan pahala, keran akalau kerana hendakkan pahala, kita menjadi seperti buruh Allah dan bukan hamba Allah. Pahala, terpulang kepada Allah, hendak mengujrniakan atau tidak. Kita hanya harapkan redaNya.

Setiap orang Islam mestilha berjuang kerana menegak dan memoertahankan Islam dan mengikut semua hukum Allah dalam Quran. Kita tidak boleh mengikut orang yang tidak mahu mengikut hukum - hukum Allah dalam Quran.

                          DOA DAN PERTOLONGAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. menasihatkan umatnya:

Apabila kamu berdoa, berdoalah kepada Allah, dan apabila kamu meminta pertolongan, mintakah pertolongan kepada Allah.Katakan apa yang Allah kehendaki sahaja.* 
- Perawi: Imam Ahmad dan Ibnu Majah.

No comments: