Monday, June 18, 2012
KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS


                BALASAN  SEIMBANG

Hai orang - orang yang beriman, diwaibkan kalian menjalankan hukuman ' qisah'  (balasan yang seimbang) - dalam hukum - hukum hudud - ,dalam perkara orang - orang yang mati dibunuh, iaitu; orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba  - amalan perhambaan ini berakhir pada zaman Nabi Muihammad s.,a.w. dan hukum iuntuk hamba ini ialah bagi saki baki hamba pada zaman tersebut - , dan prempuan dengan perempuan. Maka, sesiapa (pembunuh) yang mendapat bahagian keampunan dari saudaranya - mangsa atau yang kena bunuh -, maka, hendklah orang yang mangampunkan itu itu - , menikut cara - peraturan yang ditentukan oleh pengadil atau hakim dalam mkenuntut ganti nyawa -, dan (pembunuh pula) henhdaklah menunaikan ganti nyawa itu) dengan sebaik - baiknya. Yang demikian itu adalah stu ketinganan dart Tuhan (Allah) Kalian serta satu rahmat kemudahan.Setelah itu, siapa yang melampaui batasan (untuk membalas dendam), baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

Dan bagi kalian (umat Islam) hukuman qisas itu adalah jaminan hidup bagi kalian. Wahai orang - orang yang bijaksana, agar kalian bertakwa (kepada Allah).* 
- al Baqarah: 178, 179.

*  Hukum ini telah lama diketahu dan difahami oleh umatg Islam di 
    negara ini. Maka, pendapat ulama dari Masir, lebih dahulu mesti 
    diajar mengenainya, baru dijalankan hukum hudud, saya kira, 
    tidak masuk akal dan ada unsur - unsur pemikian orang Yahudi 
    dan Kristian.
    Ulam Masir, yang dikira bolkeh diterima pandangan atu hujah 
    mengenai pereara hudud ini, ialah dari Ikhwanul Muslimin, 
    peqaris Hassan Al Bana, Syed Qutb dan beberapa orang lagi 
    dalam parti Islm tersebut.

                         IBU DAN BAPA

Dari Abu Hurairah r.a., ditanya seorang lelaki kepada Rasul Allah, Muhammad s.a.w.: Siapakah yang paling berhak saya bergaul (sayang dan taat).Jawa Rasul: Ibu kamu. Oran gitu tanya lagi:Siapa lagi?Jawab Rasul: Ibu Kamu. Tanya lelaki itu lagi: siapa lagi? Jawab Rasul Allah: Bapa kamu. 
- Dari buiu Sahih Bukhari.

No comments: