Sunday, June 24, 2012


KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS


                BERSERAH DIRI KEPADA ALLAH

...sesiapa yang berserah diri kepada Allah (dengan tulus ikhlas) sedang dia beusaha mengerjakan kebaikan, maka, sesungguhnya, dia telah berpegang  kepada simpula (tali agama Islam) yang teguh. Dan (ingatlah) kepada Allah jua kesudan segala urusan.

Dan siapoa yang kufur, maka janagan kamu (Muhammad s.a.w.) berdukacita tentang kekufurannya itu; kepaa Kami (Allah) jua tempat kembali mereka itu, kemudian Kami (Allah) akan memberitahu kepada mereka tentang segala yang mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mnegetahui agak segala (isis hati) yang terkjandung dalam dada (manusia).
 - Luqman:22,23.


                      MEMULIAKAN ORANG TUA

Tidaklah seseorang pemnuda itu memuliakan orang tua kerana usianya, melainkan akan akan memberi peruntukan kepadanya orang yang akan memuliakannya nanti, apabila dia telah tua.* 
- Perawi: Imam Termizi.

* Misalnya anak, kalau anak tidak memuliakan bapanya yang telah
   tua, Allah akan membalas kepadanya, iaitu apabila dia telah tua,
   anak atau anak - anaknya tidsak memuliakannya.
   Perhatilah, kebanyakan orang tua - bapa atau ibu - yang tidak
   dipedulikan anak - anaknya, tentulah pada masa mereka muda,
   mereka tidak memuliakan ibu bapa mereka.

   Dosa atas perbuatan demikian, di balas Allah di dunia sebelum
   orang itu mati.

No comments: