Thursday, June 28, 2012


KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS                        ORANG MUNAFIK

Orang - orang munafik (berpura - pura patuhkan agama Islam) lelaki dan prempuan adalah sama dengan sesetengah yang lain; meeka menyuruh melakukan perbuatna yang jahat, dan melarang melakukan perbuatan yang baik (seperti mlarang orang menyertai partipolitik yang berdasarkan Isla - Quran dan Hadis), dan mereka pula menggenggam tangan masing - masiang (keadaan bakhil - boleh diertikan berjuang kerana ada kepentingaan untuk kedudukan dan kaya raya). Mereka telah melupakan (tidak hiraukan peringtah) Allah dan Allah melupakan (tidak menghirau dan tidak redakan) mereka. Sesungguhnya orang - orang munafik itu, merekalah orang yang fasik (paling jahat).

Allah menjanjikan prang - orang munafik dan kafil lelaki dan permepuan dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu menjadi balasan mereka; dan Allah melaknat mereka (di dunia), dan bagi mereka azab seksa yang kekal. 
- at Taubah:67, 68.


                             KURBAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

Bahawa Quran itu sunnah berasal dari asal usul Junjungan, iaitu, Nabi Ibrahim alaihis salam. Sahabat Junjungan bertanya: Apa yang kami akan dapat dari kuban itu? Jawab Junjungan: (Selain dari daging, urat  dan tulang haiwan itu), pada tiap - tiap rambu haiwan kurban itu ada kebaikan (berkat dan reda Allah). 
Junjungan memaklumkan lagi: Sesiapa (orang Islam lelaki dan prmepuan) yang ada kemampuan, jika dia tidak melakuikan kurban, maka, dia, jangan sekali - kali mendekati tempat salat kami (Junjungan dan para sahabat) .
 - Perawi: Imam Ahmad dan Ibnu Maajah.

*  Nabi Ibrahim khalilullah, adalah datuk (asal usul) mahunusia Yahudi, iaitu dari
    putera - puteranya dengan isterinya Sara (wanita kebangsaan,
    ketuanan dan kaya).
*  Nabi Ibrahim dengan isterinya, Hajar (perempuan dianggap oleh
    pihak Sara, seorang perempuan rendah dan hampir sama
    dengan hamba), mendapat putera yang dilahirkan Hajar di
    rimba batu Bakkah (Makkah), iaitu Nabi Ismail alaihis salam.

No comments: