Tuesday, June 19, 2012


KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS


           MENENTANG AJARAN RASUL

Sesiapa yang menentang (ajaran) Rasul Allah setelah terang dan nyata kepadanya petunjuk (Quran, Hadis dan sunnah yang dibawanya) dan dia (seseorang) mengikut jalan yang lain dari jalan orang - orang yang beriman (seperti mengikugt orang barat, Yahudi dan orang Kritian). Kami (Allah) akan memberi kepadanya kuasa untuk melakukan (kesesatan) yang dipilihnya, dan (pada hari akhiratkelak) Kami (Allah) akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam; neraka jahanam itu adalah seburuk - buruk tempat kembali.*
 - an Nisa:115

* Orang Islam menjadi pemimpin negara Islam atau negara rang
   Islam, hendkalah mengikut dan taat akan hukum - hukum dalamn
   Quran dan Hadis. Kalau dia tidak berbuat demikian, Allah
    memberi dia kuasa, tetapi dia memerintah dengan cara ayang
    sesat kerana dia mengikut lain dri Quran dan Hadis.


                 SEBAIK - BAIK ISTERI

Sebaik - baiik isteri, ialah jika melihatnya, dia menyenang atau meleraikan duka kamu, jika kamu menyuruhnya (tidak paksa), dia mentaati kamu, jika enkau pergi darinya, dia menjaga kamu dan menjaga dirinya dan harta kamu.
 - Perawi: Al Qutubi dan At Jabari.

No comments: