Tuesday, June 26, 2012


KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS


               SERUAN ALLAH DAN RASUL

Hai orang - orang yang briman, sahut dan sambutklah - amalkan - seruan Allah dan rasulNya apa ia menyeru kalian kepada perkara - perkara yang menjadikan kalian hidup sempurna; dan ketahuilah bahawa sesaungguhnya, Allah  berkuasa mengubah atau menyekat di antra seseorang itu dengan (pekerjaan) hatinya, dan sesaungguhnya kepadaNya kalian akan dihimpunkan.*
 - al Anfal: 24

*  Seenarnya, kita umat Islam di Malaysia tidak mengikut dan mengamalkan seruan Allah dalam Quran dan dalam Hadis dengan sungguh - sungguh. Sebagai bukti, Judi, riba dan beberapa perkara lagi ditegah oleh Allah dan rasulNya, tetapi kita menajdikan amalan dan memperoleh keuntungan dari amalan demikian.


                          BANYAK ANAK

Kahwinlah dengan perempuan yang kamu cinta (dia cintakan kamu) dan boleh berketurunan - beranak - banyak, kerana saya akan bangga bersam akalian di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti.
 - Perawi: Anas dan Imam Ahmad.

No comments: