Monday, June 4, 2012


KULLIYAH AL QURAN dab AL HADIS


             MEMBOHONGI ALLAH

Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, menyuruh (melakukan) yang ma'aruf - makruf - dan mencegah (melakukan) melakukan kemungkaran, dan beriman kepada Allah. -Ali Imran: 110

Dan hendaklah ada dari kalian satu golongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mrnuruh melakukan yang ma'aruf - makruf - dan mencegah melakukan kemungkaran. dan mereka itulah orang - orang yang beruntung. *
- Ali Imran:104

* Saya dapati sebilangan orang yang berada dalam parti - parti
   politiik dan para penyokonbg mereka, telah dan sedang
   membohongi Allah dan tidak mengikut perintah Allah seperti
   dalam firman - firmanNya di atas. Mereka, sama ada dalam
   UMNO, PAS, PKR dan lain, sentiasa cerca atau mencaci,
   memfirnah dan tuduh menuduh sesama Melayu dan muslimin
   dan muslimat.
   Perbuatan itu dimurkai pleh Allah. Allah tidak akan mengurniakan
   kemenangan, tetapi akan dibalas dengan keburukan dan
   kehinaan.
   Orang - orang tidak Islam dalam parti - parti politik dalam BN dan
   pembangkang bersatu. Mereka tahu, mereka mestin bersatu cara
   diam - diam dan mereka akan mendapat keuntung dalam
   keadaan orang Melayu bercakaaran dan bermusuhan.


                       MENUTUP KEAIBAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan dengan cara amaran:

Sesiapa yang menurutp (keaiban) orang muslim - orang Islam -, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. - Perawi: Imam Muslim.

No comments: