Wednesday, June 13, 2012


KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS

BERITA ZAMAN SILAM

Allah Maha Kuasa telah mengemukakan berita zaman silam kepada RasulNya, Muhammas s.a.w.. Firman Allah: 
Yangf demikian itu ialah dari berita - berita yang ghaib - pada zaman silam - , yang Kami (Allah) wahyukan kepada kamu (Muhammad s.a.w.), sedangkan kamu tidak ada bersama mereka, pada masa mereka (saudara - saudara kandung Nabi Yusuf) sekata - sebulat suara - mengambil keputusan (hendak membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi tepi jalan) dan semasa mereka melakukan rancangan jahat (terhadap Nabi Yusuf untuk membinasakannya). *
- Yusuf:102.

* Berita - anba' - news -telah dimulakan Allah sejak diciptakan 
Nabi Adam alaihis salam hingga pada masa ini.

Dalam Quran terlalu banyak berita lama yang menjadi nukilan 
dalam sejaran dunia dan manusia. Maka, kita mendapat 
pengetahuan, bahawa selagi ada manusia di dunia ini, berita - 
berita tidak putus -putus. Dan berita - berita telah menjadi 
bahan perniagaaan atau perdagangan bagi manusia. Bedrita 
juga boleh mengamankan manusia dan memusnahkan manusia.

Kerana bolkeh mengaman dan memusnahkan manusia, maka, 
melalui perniagaan atau perdagangan, para pengusaha dan 
bijak pandai Yahudi telah menguasai media dunia.

DOA ORANG TERANIAYA

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memperingatkan manusia:

"Takutlah kepada doa (permohonan manusia kepada Allah) yang dizalimi (di aniaya), kerana sesaungguhnya, di antara doa - doa dengan - kepada - Allah tidak ada hijam - halangan atau penutupan -. Perawi: Ad Daruqutni dan Al Baihaqi.*

No comments: