Friday, June 15, 2012KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS


                TIDAK SAMA DUA LAUT

... tidaklah sama keadaan dua laut (sekalipun satu jenis), yang satu tawar lagi memuaskan dahaga serta sesuai diminum, sementara yang satu lagi masin lagi pahit. Dan (kedua - dua itu berfaedah kepada kalian); dai tiap satunya kalaian dapat makan daging yang lembut - hidup - hidup -, dan dapat pula kalian kelaurkan benda - benda perhiasan untuk kalian memakainya; (selain itu) kalian melihat kapal - kapal belayar membelah air (Allah mengadakan smeuanaya itu) supaya kalian dapat mencari rezeki darfi limpah kuarniaan Allah, dan agar kalian bersyukur (terima kasih kepada Allah).* 
- Faatir:12

*  Allah menyatakan kepada umat manusia akan kuasaNya. Dua 
    laut yang tidak berbatas, ada yang airnya masin dan ada yang 
    tawar. Keduanya memberi guna kepada manusia.
    Dalam laut manusia dapat makan daging yang lembut, iaitu ikan 
    dan beberapa jenis hidupan lain. Manusia juga dapat benda 
    perhiasan, iaitu mutiara.
    Jika kuasa Allah ini, manusia tidak beriman kepadaNya juga, 
    maka manusia itu dianggap oleh para ulama, adalah bodoh atau 
    tidak bijaksana.
    Dalam Quran Allah menyatakan, ulul albab - bijaksana - adalah 
    orang yanbg beriman kepada Allah dan tidak menyengutkanNya 
    dengan makhluk - maklhlukNya.


                          KEBAJIKAN DAN DOSA

Dari An Nawwas bin Sama'an radiallahu 'an,  Nabi Muhammad s.a.w. memaklumkan:
'Kebajikan', ialah baiknya budi pekerti, dan 'Dosa', ialah sesuatu yang kamu rasakan bimbang dalam jiwa kamu, dan kamu tidak suka, jika hal itu diketahui oleh oranbg lain. 
- Perawai: Imam Muslim


No comments: