Saturday, June 2, 2012 YANG DIPERTUAN AGONG

Dengan nama Allah Maha Kuasa, patik, rakyat Malaysia dan penulis Melayu meiti usia, dengan hati yang tulus ikhlas merafakkan sembah mengucapkan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong Malaysia,  Al Sultan Almu`tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu`adzam Shah ibni Al-Marhum Sultan BadlishahD.K.,D.K.H.,D.K.M.,D.M.N.,D.U.K.,D.K.(Kelantan), D.K.(Pahang), D.K.(Selangor),D.K.(Perlis), D.K.(Negeri Sembilan), D.K.(Johor), D.K.(Terengganu), D.K.(Perak), D.P.(Sarawak), D.U.N.M.,S.P.M.K.,S.S.D.K.,D.H.M.S.

Patik mohonkan kepada Allah, insya Allah, dengan berkat perintah Tuanku atas negara dan rakyat Malaysia, patik besama rakyat Negara ini, dikurniakan hidup dalam keadaan taatkan Allah, mencintai bangsa kita, menghormati perpaduan semua rakyat dan hidup dalam keamanan dan kebahagiaan.

Ampun Tuanku.

Daulat Tuanku.

Mokhtar Petah (mokhtarpetah@gmail.com)

No comments: