Saturday, June 2, 2012


KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS

       

SUMPAH DAN HALANG MANUSIA DARI JALAN ALLAH

... jika Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan kalian satu umat (yang besatu dalam agama Allah yang satu); tetapi,Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut peraturanNya) dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut peraturanNya); dan sesaungguhnya kalian akan ditanya kelak tentang apa yang kalian telah lakukan.

Dan jangan kalian jadikan sumpah kalian sebagai tipu daya sesama kalian,kerana dengan yang demikian itu akan menyebabkan tergelincir  kaki kalian setelah ia tetap teguh (atas jalan yang benar); dan kalaian pula akan merasai balasan buruh (di dunia) dengan sebab kalian menghalangi manusia dari jalan Allah; dan bagi kalian juga disediakan (di akhirat kelak) azab yang besar.
 - an Nahl:93,94.

                             3 BINASAKAN MANUSIA

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

Tiga perkara yang membinasakan (manusia): 1 - Bakhil yang ditaati, 2 - Hawa nafsu yang dituruti, 3 - Kagum seseorang trhadap dirinya sendiri - angkuh atau sombong. 
- Perawi: Al Haitami.

No comments: