Monday, June 11, 2012


KULLIYAH AL QURAN dan AL HADIS

                      ZURIAT BERIMAN

... orang - orang yang beriman  yang diikuti oleh zuriat - keturunan - beriman, Kami (Allah) hubungkan (kumpulkan) zuriat keturunan merea itu dengan mereka dalam syurga; dan Kami (Allah) tidak mengurangkan sedikit juapun dari pahala amalan mereka, tiap - tiao seorang terikat dengan amalan yang mereka kerjakan.*
 - at Tuur:21

*  Firman Allah ini mengingat (boleh dikatakan nasihatg) kepada umat manusia, agar mereka member diudukan - pelajaran - agama Islam secukupnya kepada anak - anak atau keturuna mereka. Anak - anak yang saleh atau salehah akan membantu ibu bapoa mereka di akhirat. Apabila mereka kembali ke alam baka, mereka dikumpulkan besama ibu bapa da datuk nenek mereka.

                          DOA

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. menesihatkan umat Islam agar sentiasa berdoa kepada Allah untuk mengelak atau menghilangkan perkara - perkara:

"Ya Allah, Aku berlindung diri kepada Kamu (Allah) dari berasa: Lemah (tenaga dan semangat), malas, pengecut atau penakut, tua (terlalu tua) dan terlalu hemat - bakhil atau mengira.
 - Perawi: Imam Bukhari, Imam Muslim dan An Nasa'i.

No comments: